Cross Hands

Oriau agor

Dydd Llun 09:30 - 17:30*
Dydd Mawrth 09:30 - 17:30*
Dydd Mercher 09:30 - 17:30*
Dydd Iau 09:30 - 17:30*
Dydd Gwener 09:30 - 17:30*
Dydd Sadwrn 09:00 - 18:00*
Dydd Sul 10:30 - 16:30

*Sylwer bod adrannau Adeiladu, Addurno a DIY ar agor o 7.30 y.b yn unig.
Mae gwasanaeth Cliciwch a Chasglu yn dod i ben 30 munud cyn amser cau arferol ein siop

Oriau agor y Nadolig

Noswyl Nadolig
Ar gau
Dydd Nadolig Ar gau

Cyfeiriad

Parc Busnes
Cross Hands
Sir Gaerfyrddin
SA14 6RB

Dewch o hyd i ni gan ddefnyddio what3words


Cysylltwch â ni

Os ydych am gysylltu gyda ni ynglun a archeb sy'n bodoli eisoes, sicrhewch fod eich rhif archeb yn barod os gwelwch yn dda.


Adrannau

Dodrefn a gwelyau
Stiwdio gegin a gwasanaeth dylunio
Stiwdio ystafell ymolchi a gwasanaeth dylunio
Stiwdio gwydro a ystafelloedd wydr
Gwasanaeth dylunio mewnol
Carpedi
Teils a lloriau
Dodrefn gardd
Goleuadau
Ategolion cartref
Offer cegin a llestri bwrdd

 

Dodrefn a thecstilau
Canolfan adeiladu
DIY ac addurno
Canolfan arddio
Dillad ac ategolion
Cardiau ac anrhegion
Dillad Craghoppers a Regatta
Dillad Weird Fish
Rygiau Ffrith

Cyfleusterau a gwasanaethau

Toiledau cwsmeriaid
Clicio a chasglu
Cardiau anrheg
Mynediad i'r anabl
Parcio am ddim
Gwasanaeth cymysgu paent

Wedi'i leoli'n gyfleus ger yr A48 ym Marc Busnes Cross Hands, mae ein siop yn cynnig popeth sydd ei angen arnoch i greu cartref hardd. Dewiswch o’n hystod eang o ddodrefn a gwelyau, gan gynnwys ein casgliad Casa unigryw a brandiau blaenllaw fel G Plan Upholstery, Alexander & James, Tempur a Rest Assured. Mae ein stiwdios cegin ac ystafell ymolchi yn cynnig y dewisiadau perffaith i ddiweddaru eich cartref, ac mae ein stiwdio gwydro a ystafelloedd wydr yn cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer eich prosiect gwella cartref nesaf. Ymwelwch â'n bwyty cwsmeriaid poblogaidd i gael prydau cartref gan ddefnyddio cynhwysion lleol.

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Leekes Cross Hands yn fuan.

&nmsp;